Helpotusta huoleen

Työkalupakissa on useita helppo­käyttöisiä harjoituksia. Yleisenä tavoitteena on vahvistaa kykyä kohdata ekologiseen kriisiin liittyvää tietoa rehellisesti ja siten, että psyykkinen toimintakyky vahvistuu. Tarkoitus on myös tukea yksilöiden ja ryhmien uskoa omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa. Kouluille suunnatussa materiaalissa on huomioitu oppiainekohtaiset tavoitteet.

Sivustolta löydät lisäksi vinkit ympäristöahdistukseen sekä vaikuttamistapoihin.

Omatoimiseen työskentelyyn

Harjoituksista löytyy ryhmätoiminnan lisäksi tehtäviä omatoimiseen työskentelyyn. Tehtävät on suunniteltu siten, että niiden tekeminen onnistuu yksin. Mukana on myös ryhmäharjoituksia perheille, ystäville tai työkavereille. Tavoite on tuoda iloa ja tukea psyykkistä pärjäämistä.

suurennuslasi

Testaa
luontosuhteesi!

Kouluttajille/ryhmille

Työkalupakissa on materiaalia opettajille, aikuiskouluttajille ja muille ryhmänohjaajille sekä järjestöille. Pedagogisesti pätevät ammattilaiset ovat laatineet materiaalin. Materiaali soveltuu useisiin erilaisiin ryhmätoiminnan muotoihin.

Mukana on 10 tehtäväpakettia. Jokainen paketti sisältää erillisen Open ohjeen. Ohje on laadittu ohjaajalle helpottamaan materiaalin käyttöä. Siihen on tärkeä tutustua. Tehtävämateriaali on pdf-muodossa. Jos pdf:n käyttö ei jostain syystä ole mahdollista, voi käyttää myös Powerpoint-esitystä. Tällöin on huomioitava, että taittoasettelut joskus muuttuvat ohjelmaversiosta riippuen.   

Kerrothan kokemuksistasi! Kiitokset ja kehitysideat materiaalista voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen luontojatunteet@info.fi

Materiaalia saa käyttää opetus- ja koulutus­tarkoituksiin vapaasti tekijän­oikeuksia kunnioittaen. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
  • Kouluttajille/ryhmille
  • Omatoimiseen työskentelyyn
bugs

Vaikuttajat

Aihe ja tavoite:

Oppiainekohtaiset tavoitteet esitellään Open ohjeissa (pdf). Niiden lisäksi tarkoitus on keventää opiskelijoiden ympäristöhuolta ja vahvistaa uskoa omiin kykyihin vaikuttaa. Opiskelijat tutustuvat inspiroiviin henkilötarinoihin oman oppiaineensa näkökulmasta. Materiaali on helposti sovellettavissa myös ilmiöopetukseen.

Kohderyhmä:

Ilmiöopetus, lukiokurssit BI, AI, GE, PS, OPO, ET, UE, KU sekä vieraiden kielten opetus

Kesto:

60–120 min/oppiaine, riippuen valitusta toteutustavasta

luodot-vene

Ongelmista ratkaisuihin

Aihe ja tavoite:

Tehtävä voimistaa ratkaisukeskeistä ja aktiivista lähestymistapaa ekologisessa kriisissä. Osallistujat tutustuvat toivoa tuoviin uutisiin ja vahvistavat kykyään keskittää huomio mahdollisuuksiin ongelmien sijaan.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret. Tehtävää voi soveltaa siten, että se sopii myös maantieteen ja vieraiden kielten opetukseen.

Kesto:

25 min / 60 min

goose2

Hyvä elämä

Aihe ja tavoite:

Materiaalipaketin aiheita ovat kuluttaminen, onnellisuus ja hyvä elämä. Tehtävät auttavat kirkastamaan ajatusta siitä, mistä hyvä elämä ja onnellisuus koostuvat. Harjoitukset tukevat keskeneräisyyden hyväksymistä itsessä ja muissa.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret, filosofia lukiossa

Kesto:

45 min / 75 min

hare2

Huoli puoliksi

Aihe ja tavoite:

Tehtävässä opitaan kuvanlukutaitoa sekä kuvien tulkintaa. Ympäristöhuoli-kuvat toimivat myös oman identiteetin rakentajina. Oppilas ymmärtää kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin merkityksiä omassa ympäristössään sekä globaalissa maailmassa. Työskentelyn tarkoituksena on keventää mielen käsiteltävänä olevaa taakkaa ja vahvistaa psyykkistä kestävyyttä.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret, kuvataideopetus

Kesto:

75–90 min

kukka1

Merkityk­sellinen luonto­paikka

Aihe ja tavoite:

Tehtävässä harjoitetaan läsnäolo- ja kuuntelutaitoa siten, että jokainen tulee aidosti kuulluksi. Tehtävä toimii alustuksena mille tahansa vuorovaikutustaitoja edellyttäville harjoituksille. Tehtävä soveltuu myös vilkkaan ryhmän rauhoittamiseen. Tehtävä tarjoaa hiljaisemmille osallistujille rauhallisen tilan ilmaista ajatuksia.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret

Kesto:

Noin 10 min

kyyhky

Väriretki

Aihe ja tavoite:

Havainnoidaan ja kerätään tietoa lähiluonnosta sekä työskennellään värien kanssa kuvaten, maalaten ja sanoja käyttäen. Väriretki-tehtävä lisää vuorovaikutusta luonnon kanssa, aktivoi havaintoherkkyyttä ja luovuutta. Taidetyöskentelyn tarkoituksena on helpottaa mielen käsiteltävänä olevaa taakkaa ja vahvistaa psyykkistä kestävyyttä.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret, kuvataideopetus

Kesto:

90 min

ahven

1

Luonto ja tunteet 1

Aihe ja tavoite:

Tavoitteena on orientoitua ympäristöaiheeseen, harjoitella helpolla tavalla sanoittamaan ympäristötunteita sekä konkreettisesti havaita, miten oma elämäntyyli vastaa omaa arvomaailmaa. Tehtävät auttavat käsittelemään ekologista kriisiä erityisesti tunnenäkökulmasta. Materiaali soveltuu itsenäiseksi osaksi sekä Luonto ja tunteet -⁠kurssin ensimmäiselle tapaamiskerralle.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret

Kesto:

2 h + tauko, yksittäiset tehtävät à 15–20 min

ahven

2

Luonto ja tunteet 2

Aihe ja tavoite:

Tehtävät auttavat vahvistamaan ryhmän keskustelu- ja kuuntelutaitoa sekä tarjoavat jokaiselle ryhmässä kuulluksi tulemisen kokemuksen. Tavoitteena on itsetunnon vahvistaminen ja harjaantuminen tunteiden sanoittamisessa. Yhtenä aiheena on suora ympäristötoiminta ja sen herättämät tunteet. Ohjaajalla on hyvä olla aiempaa opetus-/ ohjauskokemusta. Tehtävät tukevat toinen toisiaan, ja ne on suunniteltu tehtäväksi esitetyssä järjestyksessä.

Materiaali soveltuu Luonto ja tunteet -⁠kurssin toiselle tapaamiskerralle sekä entuudestaan tutulle ryhmälle itsenäisenä osana käytettäväksi.

Kohderyhmä:

Aikuiset, yli 16-vuotiaat. Ei sovi henkilöille, jotka kokevat erityisen voimakasta ympäristöahdistusta.

Kesto:

2 h + tauko

ahven

3

Luonto ja tunteet 3

Aihe ja tavoite:

Keskeiset teemat ovat kuluttaminen ja onnellisuus. Materiaali sisältää positiivista minäkuvaa vahvistavan harjoitteen sekä tehtäviä, jotka auttavat kirkastamaan arvoja ja vahvistavat omaa identiteettiä. Harjoitukset tukevat kykyä hyväksyä oma ja muiden keskeneräisyys. Materiaali soveltuu itsenäiseksi osaksi sekä Luonto ja tunteet -⁠kurssin kolmannelle tapaamiskerralle.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret

Kesto:

1 h 45 min + tauko / 1 h 25 min + tauko

ahven

4

Luonto ja tunteet 4

Aihe ja tavoite:

Aiheena on tulevaisuus ja siihen liittyvät erilaiset tunteet. Harjoitukset auttavat tunnistamaan ekologiseen kriisiin liittyviä pelkoja ja rohkaisevat puhumaan niistä rehellisesti. Peloista ääneen puhuminen voi auttaa mielen hyvinvointia. Pääpaino tehtävissä on silti toivossa sekä mahdollisuuksissa.

Materiaali soveltuu Luonto ja tunteet -⁠kurssin neljännelle tapaamiskerralle. Materiaali soveltuu myös itsenäiseksi osaksi. Silloin on eduksi, jos ryhmäläiset ovat jossain toisessa yhteydessä tutustuneet ympäristöaiheeseen etukäteen.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret

Kesto:

75–120 min, riippuen toteutustavasta

/

trees2

Juhlapuhe minulle

Aihe ja tavoite:

Luovaa ajattelua tukeva tehtävä on suunnattu erityisesti kirjoittamisesta pitäville ihmisille. Harjoitus auttaa huomaamaan omat vahvuudet, kirkastaa tavoitteita sekä tukee yleistä hyvinvointia arjessa. Yksilötehtävä, josta löytyy omat variaatiot pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Vain pdf-versio. Ei sisällä erillistä Open ohjetta.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret, OPO, luova kirjoittaminen

Kesto:

45 min / riippuen toteutustavasta

trees1

Lisää tehtäviä rakenteilla

Ryhmätoiminnan
perusteita -opas

Video:

Ympäristöahdistus ajoi Marketan erakoksi metsään.

luodot

Murhe­minuutit

Harjoitus auttaa rajaamaan huolehtimista siten, että se ei valtaa ajattelua liikaa. Vaikeat tunteet käsitellään siten, että ne eivät vaikuta liiaksi arjen sujumiseen. Haastavien tunteiden käsittely antaa tilaa esimerkiksi ilolle. Yksilötehtävä.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret

/

abstract1

Väriretki

Tehtävä lisää vuorovaikutusta luonnon kanssa ja aktivoi havaintoherkkyyttä. Tehtävä sopii luovista menetelmistä ja taidetyöskentelystä kiinnostuneille. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Heittäydy kokeilemaan!

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret

/

trees3

Juhlapuhe minulle

Luovaa ajattelua tukeva tehtävä on suunnattu erityisesti kirjoittamisesta pitäville ihmisille. Harjoitus auttaa huomaamaan omat vahvuudet, kirkastaa tavoitteita sekä tukee yleistä hyvinvointia arjessa. Yksilötehtävä, josta löytyy omat variaatiot pari- ja ryhmätyöskentelyyn.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret, ryhmät

/

Voima­kartta

Käsillä työskentely tekee hyvää aivoille, auttaa keskittymään ja rentoutumaan. Tehtävässä rakennetaan voimakartta. Tehtävä sopii aikuisille ja perheille. Perhe saa yhteisestä, hauskasta tekemisestä iloa arkeen. Aikuisille tehtävä sopii myös yksilötehtäväksi.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret, perheet

/

Onnistumisen
palikat

Toiminnallinen ja helppokäyttöinen harjoitus, joka motivoi siirtymistä ekologiseen arkeen tekemällä onnistumiset näkyviksi. Harjoitus soveltuu yksilö- ja ryhmätehtäväksi.

Kohderyhmä:

Kaikenikäiset, perheet, työyhteisöt

bugs2

Iltakirja

Itseluottamusta vahvistava tehtävä muokkaa ajattelutapaa siten,  että onnellisuuden tunne vahvistuu.  Sopii erityisesti henkilöille, joiden mieli on maassa. Yksilötehtävä.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret

trees1

Lisää tehtäviä rakenteilla

MURHEMINUUTIT

Tehtävä:

Rajataan huolehtimista siten, että se ei valtaa ajattelua liikaa. Vaikeita tunteita ei tukahduteta, mutta niiden ei anneta vaikuttaa liiaksi arkeen. Haastavien tunteiden käsittely antaa tilaa esimerkiksi ilolle. Yksilötehtävä.

luodot

Kohderyhmä:

Aikuiset ja nuoret

Tarvikkeet:

Ohjeet:

Keskitetään huolehtiminen etukäteen määriteltyyn ajankohtaan ”murheminuutteihin”.

Varaa seuraavan viiden päivän ajalle jokaiselle päivälle yhtämittainen puolituntinen, jolloin keskityt pelkästään huolehtimiseen. Nämä ovat päivän 30 murheminuuttia. Päätä etukäteen, mihin kellonaikaan aiot murheminuutit pitää. Merkitse aika itsellesi ylös siten, että muistat sen varmasti. Tarvittaessa hyödynnä muistilappuja tai puhelimen muistutusta, jotta muistat pitää murheminuutit suunnitelmasi mukaan.

Jos mieleesi juolahtaa huolia muina aikoina, kirjoita ne lyhyesti itsellesi ylös, mutta älä jää pohtimaan niitä sillä hetkellä. Huolien miettiminen on sallittua ainoastaan murheminuutteina. Pidä murheminuutit aina vähintään kaksi tuntia ennen nukkumaanmenoa. Haasteena voi etenkin ensimmäisinä päivinä olla se, että huolet yrittävät vallata mieltä myös muulloin kuin murheminuutteina. Pikkuhiljaa mieli tottuu ja tämä haaste todennäköisesti helpottaa. Varustaudu murheminuutteihin siten, että sinulla on käsillä muistiinpanot huolista, joita mieleesi on päivän aikana juolahtanut. Tarkoituksena ei ole unohtaa huolia, vaan käsitellä niitä itsellesi parhaiten sopivana ajankohtana.

Viidennen päivän jälkeen pohdi, onko murheminuutti-harjoituksesta ollut itsellesi hyötyä. Mikä on ollut vaikeaa? Mikä on sujunut hyvin? Mikäli huomaat harjoituksen edes hiukan helpottaneen murehtimista, niin jatka harjoitusta vielä viikko. Mitä useampana päivänä olet harjoitusta tehnyt, sitä helpommaksi huolien säätely todennäköisesti tulee.

VÄRIRETKI

Tehtävä:

Tehtävä lisää vuorovaikutusta luonnon kanssa ja aktivoi havaintoherkkyyttä sekä luovuutta. Aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä ei tarvita. Värit tuovat taiteen mukanaan. Heittäydy kokeilemaan ja rentoutumaan.

abstract1

Kohderyhmä:

Aikuiset ja nuoret

Tarvikkeet:

Siveltimiä, vesikuppi, piirustus- tai maalauspaperia, värejä. Vaihtoehtoja väreihin ovat esimerkiksi vesivärit, puuvärikynät, luonnonvärit, akryylivärit (pullovärit), tussit, sormivärit tai värikkäät paperit ja kankaanpalat.

Ohjeet:

Kerätään tietoa omasta lähiympäristöstä ja työskennellään värien kanssa kuvaten, maalaten tai sanoja käyttäen.

Lähde pienelle kävelylle ulos; pihalle, puutarhaan, lähipuistoon tai metsäpolulle. Ota mukaan paperinpala tai muistivihko, kynä, kamera tai kännykkäkamera. Kun astut ulos, huomaatko ilman raikkauden? Vai tuleeko vastaasi joku muu tuntemus; kuuma, kylmä, haju,
meteli. Kirjoita siitä muutama sana ylös muistiin. Anna kokemuksen kulkea lävitsesi ja mieti mikä väri vastaa sitä parhaiten. Luota mieleesi värin valinnassa! Jatka kävelyä. Etsi matkalla mieleesi tullutta väriä ympäristöstäsi. Kun löydät etsimäsi sävyn – ota siitä kuva kamerallasi. Jää vielä hetkeksi tähän paikkaan ja kirjoita väriä kuvaavia sanoja paperille; esim. koleansininen, riipivänkovaääninenruskea jne. Unohda kritiikki ja pidä vain hauskaa keksiessäsi uusia värisanoja!

a) Ota esille ulkona kuvaamasi kuvat – katsele niitä rauhassa. Tarvitset nyt värikyniä ja/tai maalausvälineet. Valitse ja sekoittele väreistä samanlaisia sävyjä, joita katselit ulkona. Maalaa mielenmaisema näillä väreillä. Sen ei tarvitse olla esittävä kuva.

b) Tee runo tai aforismi keksimistäsi värien nimistä. Tavoittele äsken ulkona kokemaasi tunnelmaa. Neljän – kuuden rivin runo riittää.

Väriretki-kokemuksesta:

Olet osa luontoa ja sen aktiivinen kokija. Keräät aisteillasi koko ajan tietoa ympäristöstä. Voit olla tyytyväinen mielenmaisema-kuvaasi ja teksteihin. Ne ovat tämän hetken tuottamia kokemuksia, jotka sinä synnytit yhdessä luonnon kanssa. Taidetyöskentelyn tarkoituksena on helpottaa mielen käsiteltävänä olevaa taakkaa ja tuoda esille myötätuntoa, kohtuullisuutta ja lempeyttä mittaluokaltaan suuria tai pieniä huolia kohtaan. Ehkä opit itsestäsi jotain uutta.

JUHLAPUHE MINULLE

Tehtävä:

Tehtävä auttaa kirkastamaan omia tavoitteita ja vahvuuksia sekä tukee hyvinvointia arjessa. Yksilötehtävä, josta löytyy oma versio pari- ja ryhmätyöskentelyyn.

trees3

Kohderyhmä:

Aikuiset ja nuoret

Tarvikkeet:

Ohjeet:

1. Käytä mielikuvitusta ja siirry ajassa 5-25 vuotta eteenpäin. Kuvittele, että sinulla on tulossa merkkipäivä ja sen kunniaksi pidetään juhlat. Merkkipäiväsi voi olla esimerkiksi syntymäpäivä, eläkkeelle jääminen tai juhla jonkin saavutuksen kunniaksi.

2. Kuvittele, että sinulle pidetään puhe juhlissa. Puheenpitäjä on haastatellut yhtä ystävääsi ennen puheen pitämistä saadakseen sinusta lisää tietoa. Haastateltu ystävä on henkilö, joka tuntee sinut hyvin. Puheenpitäjä on päättänyt kirjoittaa puheensa sinusta sen pohjalta, mitä haastattelussa on paljastunut. Mitä kaikkea ystäväsi on sinusta kertonut?

Kuten puheissa on tapana, tässäkin keskitytään positiivisiin asioihin. Ystäväsi on kertonut ainakin saavutuksistasi sekä vaikeuksista, joista olet upeasti selvinnyt. Sen lisäksi ystäväsi on kertonut, miksi haluaa olla ystäväsi eli maininnut jotain persoonallisuudestasi ja tavastasi olla ystävä. Jos luonto on sinulle tärkeä, on todennäköistä, että puheessa mainitaan jotain myös siitä ja toiminnasta, johon olet osallistunut.

3. Asetu nyt hetkeksi puheenpitäjän rooliin ja kirjoita valmiiksi merkkipäivänäsi sinulle pidettävä puhe sen perusteella, mitä ystäväsi sinusta on kertonut. Huomioi, että haastattelu ja puhe pidetään vasta noin 5-25vuoden päästä tästä hetkestä, joten se sisältää myös tulevaisuudessa tapahtuvia asioita. Voit itse valita aikahaarukan.

4. Kun puhe on valmis, lue se itsellesi ääneen. Tunnustele mielialaasi. Jos puheen lukeminen ääneen tuottaa sinulle hankaluuksia, kokeile uudestaan niin pitkään, että se onnistuu. Säilytä puhe ja palaa siihen, kun tarvitset rohkaisua.

Variaatio:

Tee tehtävä parin kanssa. Kohdat 1-3 tehdään samoin kuin edellä. Viimeinen kohta toteutetaan siten, että pari esittää puheenpitäjää ja lukee tekstin ääneen eli pitää valmiiksi kirjoitetun puheen. Huom! Tässäkään variaatiossa pari ei kirjoita puhetta toisesta, vaan ainoastaan lukee valmiiksi kirjoitetun puheen ääneen. Lopuksi vaihtakaa vuoroja.

Variaatio:

Tehtävä voidaan teettää myös luokassa (esimerkiksi opinto-ohjauksen tunnilla) siten, että opettaja antaa kohdat
1-3 kotitehtäväksi. Kohta neljä tehdään seuraavalla tunnilla, kuten yllä mainittu paritehtävä.

Isomman ryhmän voi jakaa 3-4 henkiön pienryhmiin, joissa jokainen lukee yhden puheista ääneen ja ”juhlakalu” kuuntelee puhetta. Huom! Ääneen luettava harjoitus sopii vain sellaisille ryhmille, joissa on turvallinen ilmapiiri.

VOIMAKARTTA

Tehtävä:

Rakennetaan voimakartta, joka vahvistaa ja tukee arjenhallintaa. Käsillä työskentely tekee hyvää aivoille, auttaa keskittymään ja rentoutumaan.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret, koululaiset, perheet

Tarvikkeet:

Iso paperiarkki, sakset, liimaa, tussi, vanhoja lehtiä, nettiyhteys

Ohjeet:

Etsi lehdistä kuvia tai tekstejä, jotka koet voimaannuttavina. Voit myös yhdistellä yksittäisiä, eri kokoisia ja eri fontilla painettuja kirjaimia ja muodostaa niistä sinulle merkittäviä sanoja. Leikkaa ja asettele paperille kuvia ja tekstejä kollaasiksi oman mielesi mukaan. Tässä ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa. Jos koet ympäristöahdistusta, niin keskity etsimään hyviä ympäristöuutisia ja liitä mukaan myös kuvia sinulle tärkeistä luontokohteista. Voit hyödyntää myös nettiä ja valokuvia tehdessäsi voimakarttaa.

Kirjoita paperiarkin keskelle sanat: ”Minulle voimaa tuovia asioita” tai joku muu sopiva teksti. Asettele leikkaamasi kuvat tai tekstit tämän ympärille. Liimaa lopuksi kuvat
ja tekstit sopivaan kohtaan kiinni. Tussilla voit kirjoittaa, piirtää tai korostaa haluamiasi kohtia. Tehtävän tekemiseen ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa.

Tehtävän voi tehdä myös osissa. Valitse sopivan suuri paperiarkki ja varaa välineet valmiiksi pöydälle. Etsi voimakarttaan sopivia uutisia ja muuta materiaalia seuraavan viikon ajan. Keskity nettiä selaillessasi siihen, että yrität tavanomaisen selailun ohessa löytää materiaalia voimakarttaan. Ota materiaali verkosta talteen vaikkapa sähköpostiisi ja tulosta se, kun se on mahdollista. Joskus myös pelkkä otsikko voi riittää tai uutisen kirjoittaminen tiivistetysti ylös omin sanoin. Kun saat tehtävän valmiiksi, kiinnitä voimakartta esimerkiksi vaatekaapin sisälle tai jonnekin muualle, josta näet sen säännöllisesti.

Variaatio:

Tehtävä sopii myös perheille ja erilaisiin opetusryhmiin. On tärkeää, että voimakarttaan valikoituvat itselle aidosti rohkaisua tuovat asiat, joten pyri välttämään ohjaamasta lasta tai nuorta liikaa.

ONNISTUMISEN PALIKAT

Tehtävä:

Helppokäyttöinen harjoitus motivoi siirtymistä ekologiseen arkeen ja tekee onnistumiset näkyviksi. Harjoitus soveltuu yksilö- ja ryhmätehtäväksi.

Kohderyhmä:

Perheet, työyhteisöt, kaikenikäiset

Tarvikkeet:

Läpinäkyvä lasi- tai muovipurkki tavoitepurkiksi

Ohjeet:

Aseta tyhjä tavoitepurkki näkyvälle paikalle. Tavoitteena on saada purkki täytettyä ”onnistumispalikoilla”. Onnistumispalikan saa tekemällä yhden arjen ympäristöteon. Tämän jälkeen onnistumispalikan

saa laittaa tavoitepurkkiin. Kun purkki on täynnä onnistumispalikoita, on luvassa palkinto. Palkinto sekä onnistumispalikan saamista edellyttämät teot määritellään jo etukäteen ennen harjoituksen aloittamista.

Onnistumispalikoita voivat olla esimerkiksi marmorikuulat, ulkoa kerätyt kävyt, kuivatut herneet, kivet tai mikä tahansa helposti saatavilla oleva tarvike. Täytä purkki kerran kokeeksi ja laske, kuinka monta onnistumispalikkaa tarvitaan, jotta tavoitepurkki on täynnä. Jos teet tehtävän yksin, voisi sopiva määrä tarvittavia onnistumispalikoita olla noin 10 kpl. Tämä tarkoittaa sitä, että tekemällä joka päivä yhden arjen ympäristöteon purkki täyttyy reilussa viikossa.

Tavoitepurkki voi olla ryhmän yhteinen tai tehtävän voi tehdä yksin. Jos tavoitepurkkia on täyttämässä useampi henkilö, tulisi onnistumispalikoita tarvita purkin täyttämiseksi enemmän. Valitse itseä/ryhmää aidosti motivoiva palkinto. Jos kyseessä on ryhmä, on palkinto hyvä valita yhteisesti. Palkinnon saa, kun tavoitepurkki on täynnä onnistumispalikoita. Palkinto tulee sovittaa tekojen vaativuuteen. Mitä vaativimpia tekoja, sitä suurempi palkinto.

Tee/tehkää etukäteen lista erilaisista pienistä arjen ympäristöteoista, joita tekemällä onnistumispalikan voi laittaa purkkiin. Työyhteisössä on hyvä valita sellaisia tekoja, jotka sopivat erityisesti työpaikalle/työmatkoille ja perheissä niitä, jotka soveltuvat kotioloihin.

IDEOITA PIENIIN YMPÄRISTÖTEKOIHIN TEHTÄVÄÄ VARTEN:

Kaapista löytyvien hävikkiruokien hyödyntäminen

Ilman autoa tai pyöräillen kouluun/työpaikalle

”En ostanut mitään” -päivä

Siivous ilman vahvoja kemikaaleja

Rikkinäisen esineen korjaus

Roskien korjaaminen kadulta

Kasvisruokapäivä

Mielipidekirjoitus

Ilmastoystävällisen sähkösopimuksen tekeminen

Päivä ilman autoa

Uuden vegaanireseptin kokeilu

”Ei mainoksia” -tarran laittaminen kotioveen

Marjojen tai sienten poimiminen

Puun istutus

Kirpparikäynti kaupoissa shoppailun sijaan

Keksi itse lisää! Hyviä vinkkejä löydät Sitran 100 arjen tekoa listalta. https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/

Palkintoideoita:

Rentouttava hieronta

Herkutteluilta kotona tai herkuttelueväät kahvitauolle työpaikalla

Yhteinen luontoretki

Elokuvaliput

Vapaapäivä, jolloin pelkästään rentoudutaan.

Kiinnostavaan yleisötapahtumaan osallistuminen (konsertti, festarit, urheilutapahtuma)

Hieno ravintolaillallinen

 

Keksi itse lisää!

ILTAKIRJA

Tehtävä:

Vahvistetaan itseluottamusta yksinkertaisella tavalla ja kehitetään omaa ajattelutapaa siten, että onnellisuuden tunne vahvistuu. Sopii erityisesti silloin, kun mieli on maassa. Yksilötehtävä.

bugs2

Kohderyhmä:

Sopii kaikille

Tarvikkeet:

Ohjeet:

Varaa 5–10 minuuttia joka ilta seuraavalle tehtävälle. Anna tehtävälle aikaa vähintään kuukausi ennen, kun arvioit sen toimivuutta. Positiiviset vaikutukset eivät näy heti, mutta pidemmällä tähtäimellä ne on usein helppo huomata.

Mitä useamman päivän olet tehtävää tehnyt, sitä nopeammin se sujuu. Tehtävä kannattaa tehdä yhdellä kertaa esimerkiksi illalla nukkumaan mennessä. Mikäli toinen tehtäväosioista tuntuu vaikealta, turhalta tai lapselliselta, niin anna tehtävälle silti mahdollisuus. On oleellista, että teet molemmat osat.

Osa 1. Kirjoita vähintään kolme asiaa, joissa olet ollut sen päivän aikana hyvä. Asiat voivat olla pieniä ja arkisia.

Esimerkiksi:

”Tein hyvää ja terveellistä ruokaa.”

”Autoin työkaveria, kun hän tarvitsi apua tulostimen kanssa”

”Olin huolehtivainen ja välittävä, kun soitin ystävälle, joka on kipeä.”

”Pyöräilin töihin enkä käyttänyt autoa
koko päivänä.”

Osa 2. Pysähdy hetkeksi ja mieti, mistä juuri tänään voit olla kiitollinen. Kirjoita ylös vähintään kolme sellaista asiaa. Kyse voi olla pienistä onnenhetkistä, isoista perustavanlaatuisista asioista tai vain siitä, että olet selvinnyt vaikean päivän yli iltaan.

”Kiitos, että minulla on työ/puoliso/perhe/ystäviä/lapset/ opiskelupaikka/terveys/koti”

”Kiitos kahvihetkestä auringonpaisteessa.”

”Kiitos yhteisestä metsäretkestä”

”Kiitos, että jaksoin iltaan huolimatta siitä,
että elämä on juuri nyt tosi vaikeaa.”

”Kiitos siitä, että sain osallistua mielenkiintoiseen tapahtumaan.”

”Kiitos kauniista pihasta”

”Kiitos, että sain rohkeutta sanoa asian,
joka on vaivannut mieltäni.”

”Kiitos, että sain energiaa siivoukseen
ja koti on puhdas.”

”Kiitos, että ymmärrän riittäväni näin ja että tiedän, ettei minun tarvitse olla täydellinen.”

”Kiitos kiinnostavasta harrastuksesta/työpaikasta/kirjasta/ elokuvasta.”

Lopuksi: Kuukauden päästä ota itseäsi varten hiljainen hetki ja lue rauhassa kaikki, mitä olet kirjoittanut. Tunnustele mielialaasi ennen ja jälkeen lukemisen. Jatka kuukauden kokeilujakson jälkeen tehtävän parissa niin pitkään, kun tunnet siitä olevan hyötyä.