Helpotusta huoleen

Työkalupakissa on useita helppo­käyttöisiä harjoituksia. Yleisenä tavoitteena on vahvistaa kykyä kohdata ekologiseen kriisiin liittyvää tietoa rehellisesti ja siten, että psyykkinen toimintakyky vahvistuu. Tarkoitus on myös tukea yksilöiden ja ryhmien uskoa omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa. Kouluille suunnatussa materiaalissa on huomioitu oppiainekohtaiset tavoitteet.

Sivustolta löydät lisäksi vinkit ympäristöahdistukseen sekä vaikuttamistapoihin.

Omatoimiseen työskentelyyn

Harjoituksista löytyy ryhmätoiminnan lisäksi tehtäviä omatoimiseen työskentelyyn. Tehtävät on suunniteltu siten, että niiden tekeminen onnistuu yksin. Mukana on myös ryhmäharjoituksia perheille, ystäville tai työkavereille. Tavoite on tuoda iloa ja tukea psyykkistä pärjäämistä.

suurennuslasi

Testaa
luontosuhteesi!

Kouluttajille/ryhmille

Työkalupakissa on materiaalia opettajille, aikuiskouluttajille ja muille ryhmänohjaajille sekä järjestöille. Pedagogisesti pätevät ammattilaiset ovat laatineet materiaalin. Materiaali soveltuu useisiin erilaisiin ryhmätoiminnan muotoihin.

Mukana on 10 tehtäväpakettia. Jokainen paketti sisältää erillisen Open ohjeen. Ohje on laadittu ohjaajalle helpottamaan materiaalin käyttöä. Siihen on tärkeä tutustua. Tehtävämateriaali on pdf-muodossa. Jos pdf:n käyttö ei jostain syystä ole mahdollista, voi käyttää myös Powerpoint-esitystä. Tällöin on huomioitava, että taittoasettelut joskus muuttuvat ohjelmaversiosta riippuen.   

Kerrothan kokemuksistasi! Kiitokset ja kehitysideat materiaalista voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen luontojatunteet@info.fi

Materiaalia saa käyttää opetus- ja koulutus­tarkoituksiin vapaasti tekijän­oikeuksia kunnioittaen. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
  • Kouluttajille/ryhmille
  • Omatoimiseen työskentelyyn
bugs

Vaikuttajat

Aihe ja tavoite:

Oppiainekohtaiset tavoitteet esitellään Open ohjeissa (pdf). Niiden lisäksi tarkoitus on keventää opiskelijoiden ympäristöhuolta ja vahvistaa uskoa omiin kykyihin vaikuttaa. Opiskelijat tutustuvat inspiroiviin henkilötarinoihin oman oppiaineensa näkökulmasta. Materiaali on helposti sovellettavissa myös ilmiöopetukseen.

Kohderyhmä:

Ilmiöopetus, lukiokurssit BI, AI, GE, PS, OPO, ET, UE, KU sekä vieraiden kielten opetus

Kesto:

60–120 min/oppiaine, riippuen valitusta toteutustavasta

luodot-vene

Ongelmista ratkaisuihin

Aihe ja tavoite:

Tehtävä voimistaa ratkaisukeskeistä ja aktiivista lähestymistapaa ekologisessa kriisissä. Osallistujat tutustuvat toivoa tuoviin uutisiin ja vahvistavat kykyään keskittää huomio mahdollisuuksiin ongelmien sijaan.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret. Tehtävää voi soveltaa siten, että se sopii myös maantieteen ja vieraiden kielten opetukseen.

Kesto:

25 min / 60 min

goose2

Hyvä elämä

Aihe ja tavoite:

Materiaalipaketin aiheita ovat kuluttaminen, onnellisuus ja hyvä elämä. Tehtävät auttavat kirkastamaan ajatusta siitä, mistä hyvä elämä ja onnellisuus koostuvat. Harjoitukset tukevat keskeneräisyyden hyväksymistä itsessä ja muissa.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret, filosofia lukiossa

Kesto:

45 min / 75 min

hare2

Huoli puoliksi

Aihe ja tavoite:

Tehtävässä opitaan kuvanlukutaitoa sekä kuvien tulkintaa. Ympäristöhuoli-kuvat toimivat myös oman identiteetin rakentajina. Oppilas ymmärtää kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin merkityksiä omassa ympäristössään sekä globaalissa maailmassa. Työskentelyn tarkoituksena on keventää mielen käsiteltävänä olevaa taakkaa ja vahvistaa psyykkistä kestävyyttä.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret, kuvataideopetus

Kesto:

75–90 min

kukka1

Merkityk­sellinen luonto­paikka

Aihe ja tavoite:

Tehtävässä harjoitetaan läsnäolo- ja kuuntelutaitoa siten, että jokainen tulee aidosti kuulluksi. Tehtävä toimii alustuksena mille tahansa vuorovaikutustaitoja edellyttäville harjoituksille. Tehtävä soveltuu myös vilkkaan ryhmän rauhoittamiseen. Tehtävä tarjoaa hiljaisemmille osallistujille rauhallisen tilan ilmaista ajatuksia.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret

Kesto:

Noin 10 min

kyyhky

Väriretki

Aihe ja tavoite:

Havainnoidaan ja kerätään tietoa lähiluonnosta sekä työskennellään värien kanssa kuvaten, maalaten ja sanoja käyttäen. Väriretki-tehtävä lisää vuorovaikutusta luonnon kanssa, aktivoi havaintoherkkyyttä ja luovuutta. Taidetyöskentelyn tarkoituksena on helpottaa mielen käsiteltävänä olevaa taakkaa ja vahvistaa psyykkistä kestävyyttä.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret, kuvataideopetus

Kesto:

90 min

ahven

1

Luonto ja tunteet 1

Aihe ja tavoite:

Tavoitteena on orientoitua ympäristöaiheeseen, harjoitella helpolla tavalla sanoittamaan ympäristötunteita sekä konkreettisesti havaita, miten oma elämäntyyli vastaa omaa arvomaailmaa. Tehtävät auttavat käsittelemään ekologista kriisiä erityisesti tunnenäkökulmasta. Materiaali soveltuu itsenäiseksi osaksi sekä Luonto ja tunteet -⁠kurssin ensimmäiselle tapaamiskerralle.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret

Kesto:

2 h + tauko, yksittäiset tehtävät à 15–20 min

ahven

2

Luonto ja tunteet 2

Aihe ja tavoite:

Tehtävät auttavat vahvistamaan ryhmän keskustelu- ja kuuntelutaitoa sekä tarjoavat jokaiselle ryhmässä kuulluksi tulemisen kokemuksen. Tavoitteena on itsetunnon vahvistaminen ja harjaantuminen tunteiden sanoittamisessa. Yhtenä aiheena on suora ympäristötoiminta ja sen herättämät tunteet. Ohjaajalla on hyvä olla aiempaa opetus-/ ohjauskokemusta. Tehtävät tukevat toinen toisiaan, ja ne on suunniteltu tehtäväksi esitetyssä järjestyksessä.

Materiaali soveltuu Luonto ja tunteet -⁠kurssin toiselle tapaamiskerralle sekä entuudestaan tutulle ryhmälle itsenäisenä osana käytettäväksi.

Kohderyhmä:

Aikuiset, yli 16-vuotiaat. Ei sovi henkilöille, jotka kokevat erityisen voimakasta ympäristöahdistusta.

Kesto:

2 h + tauko

ahven

3

Luonto ja tunteet 3

Aihe ja tavoite:

Keskeiset teemat ovat kuluttaminen ja onnellisuus. Materiaali sisältää positiivista minäkuvaa vahvistavan harjoitteen sekä tehtäviä, jotka auttavat kirkastamaan arvoja ja vahvistavat omaa identiteettiä. Harjoitukset tukevat kykyä hyväksyä oma ja muiden keskeneräisyys. Materiaali soveltuu itsenäiseksi osaksi sekä Luonto ja tunteet -⁠kurssin kolmannelle tapaamiskerralle.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret

Kesto:

1 h 45 min + tauko / 1 h 25 min + tauko

ahven

4

Luonto ja tunteet 4

Aihe ja tavoite:

Aiheena on tulevaisuus ja siihen liittyvät erilaiset tunteet. Harjoitukset auttavat tunnistamaan ekologiseen kriisiin liittyviä pelkoja ja rohkaisevat puhumaan niistä rehellisesti. Peloista ääneen puhuminen voi auttaa mielen hyvinvointia. Pääpaino tehtävissä on silti toivossa sekä mahdollisuuksissa.

Materiaali soveltuu Luonto ja tunteet -⁠kurssin neljännelle tapaamiskerralle. Materiaali soveltuu myös itsenäiseksi osaksi. Silloin on eduksi, jos ryhmäläiset ovat jossain toisessa yhteydessä tutustuneet ympäristöaiheeseen etukäteen.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret

Kesto:

75–120 min, riippuen toteutustavasta

/

trees2

Juhlapuhe minulle

Aihe ja tavoite:

Luovaa ajattelua tukeva tehtävä on suunnattu erityisesti kirjoittamisesta pitäville ihmisille. Harjoitus auttaa huomaamaan omat vahvuudet, kirkastaa tavoitteita sekä tukee yleistä hyvinvointia arjessa. Yksilötehtävä, josta löytyy omat variaatiot pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Vain pdf-versio. Ei sisällä erillistä Open ohjetta.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret, OPO, luova kirjoittaminen

Kesto:

45 min / riippuen toteutustavasta

trees1

Lisää tehtäviä rakenteilla

Ryhmätoiminnan
perusteita -opas

Video:

Ympäristöahdistus ajoi Marketan erakoksi metsään.

luodot

Murhe­minuutit

Harjoitus auttaa rajaamaan huolehtimista siten, että se ei valtaa ajattelua liikaa. Vaikeat tunteet käsitellään siten, että ne eivät vaikuta liiaksi arjen sujumiseen. Haastavien tunteiden käsittely antaa tilaa esimerkiksi ilolle. Yksilötehtävä.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret

/

abstract1

Väriretki

Tehtävä lisää vuorovaikutusta luonnon kanssa ja aktivoi havaintoherkkyyttä. Tehtävä sopii luovista menetelmistä ja taidetyöskentelystä kiinnostuneille. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Heittäydy kokeilemaan!

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret

/

trees3

Juhlapuhe minulle

Luovaa ajattelua tukeva tehtävä on suunnattu erityisesti kirjoittamisesta pitäville ihmisille. Harjoitus auttaa huomaamaan omat vahvuudet, kirkastaa tavoitteita sekä tukee yleistä hyvinvointia arjessa. Yksilötehtävä, josta löytyy omat variaatiot pari- ja ryhmätyöskentelyyn.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret, ryhmät

/

Voima­kartta

Käsillä työskentely tekee hyvää aivoille, auttaa keskittymään ja rentoutumaan. Tehtävässä rakennetaan voimakartta. Tehtävä sopii aikuisille ja perheille. Perhe saa yhteisestä, hauskasta tekemisestä iloa arkeen. Aikuisille tehtävä sopii myös yksilötehtäväksi.

Kohderyhmä:

Aikuiset, nuoret, perheet

/

Onnistumisen
palikat

Toiminnallinen ja helppokäyttöinen harjoitus, joka motivoi siirtymistä ekologiseen arkeen tekemällä onnistumiset näkyviksi. Harjoitus soveltuu yksilö- ja ryhmätehtäväksi.

Kohderyhmä:

Kaikenikäiset, perheet, työyhteisöt

bugs2