Info

Luonto ja tunteet® -sivuston opetusmateriaaleja ja tekstejä saa tekijänoikeuksia kunnioittaen käyttää opetus-, koulutus- ja muissa vastaavissa tarkoituksissa. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. Otathan yhteyttä epäselvissä tilanteissa. 

Luonto ja tunteet -hanketta rahoitti Koneen Säätiö. Hanke käynnistyi 1.1.2020. Vuonna 2022 Luonto ja tunteet on esillä myös Luonnontieteellisessä keskusmuseossa

Auta viemään viestiä eteenpäin ja kerro meistä somessa: #luontojatunteet

Ota yhteyttä! info@luontojatunteet.fi Kysymykset, yhteistyöideat, koulutustoiveet ja palaute sivustosta ovat tervetulleita.
Artboard 1
Artboard 1

Leena Koivula-Tenho

Sosiaalipsykologi VTM, opettaja

@koivulatenho

Luonto ja tunteet -⁠hankkeen vetäjä
Opetus- ja ohjausmateriaalit
Tekstit verkkosivustolla

”Luonto ja tunteet” -hankkeen tarkoitus on herätellä ajatuksia ihmisissä, jotka kokevat ekologisen kriisin etäiseksi ja vahvistaa niitä ihmisiä, jotka jo pyrkivät tekemään parhaansa. On tärkeää, että huoli kanavoituu toiminnaksi ja uskoksi kykyyn vaikuttaa. Tarvitsemme kokonaisvaltaisen muutoksen, joka vaatii yhteistyötä ja rohkeita yksilöitä tienraivaajiksi. 

Monet ihmiset tuntevat kipua, koska joutuvat todistamaan luonnon tuhoamista. Sosiaalipsykologina en pysty ratkaisemaan luonnontieteellisiä ongelmia, mutta haluan olla mukana edistämässä arvomaailmaa, joka tukee siirtymistä kohti vastuullisempaa luontosuhdetta. Olen työskennellyt ympäristöjärjestössä sekä opetus- ja koulutustehtävissä aikuisten ja nuorten parissa ja nähnyt, mikä merkitys on voimaantumisella ja tiedolla.”

shape2

Ilja Karsikas

Kuvittaja

Kuvitus, taitto, graafisen ilmeen suunnittelu

”Rakastan puita. Puita jaksan katsella, ihmetellä ja piirtää loputtomiin. Lähes kaikissa projekteissani puut ovat jollain tavalla läsnä. On ihanaa, että kotini ikkunasta näkyy koivuja, kuusia ja vaahteroita. Koen, että olen erityisen onnekas, kun saan kulkea joka päivä pienen metsän läpi.”

tree_plain3
shape3

Pekka Neuvonen

Ohjelmoija, graafinen suunnittelija

Graafisen ilmeen suunnittelu, verkkosivujen toteutus

”Monen ikätoverini tavoin ihmettelin nuorena, miksi vanhemmillani oli niin kova tarve päästä jonnekin metsään. Nykyään monen ikätoverini tavoin koen luonnon rauhoittavan vaikutuksen yhä konkreettisempana ja tärkeämpänä vastapainona arjen huolille ja paineille. En tiedä, miten oma lapseni kokee luonnossa olemisen nyt, mutta toivon, että hänelläkin olisi vielä keski-ikäisenä tarjolla paikkoja ja mahdollisuuksia kehittää ja vahvistaa luontosuhdettaan.”

Kiitos yhteistyö­kumppaneille, että autatte hanketta saavuttamaan tavoitteet!
shape4

Nina Laaksonen

TaM, taidekasvattaja, väitöskirjatutkija

”Teen värin moniaistiseen kokemuksellisuuteen liittyvää väitöskirjatutkimusta Aalto-yliopistossa. Luontokokemukset ja niihin liittyvien tunteiden käsitteleminen ja ymmärtäminen ovat kiinnostaneet minua tässä hankkeessa. Luonnossa on kiehtovaa sen kerroksellisuus, monimuotoisuus, värillisyys ja kyky korjata itseään. Myös ihminen voi korjata käsityksiään luonnosta ja itsestään, värien tuoma viisaus auttaa meitä siinä.”

birds1_plain1
shape1

Leo stranius

HM, Kestävän tulevaisuuden johtaja ja ympäristöasiantuntija

”Ilmastokriisi, luonnon monimuotoisuuden häviäminen sekä luonnonvarojen ylikulutus ja suhteemme eläimiin ovat tämän ajan kaikkein polttavimpia ja ahdistavimpia kysymyksiä. Tästä syystä on olennaisen tärkeää tarjota ihmisille työkaluja näiden kriisien käsittelyyn tehokkaalla ja rakentavalla tavalla. Minulle luonnossa kaikkein tärkeintä on sen itseisarvon vaaliminen.”

Artboard 1

Essi Aarnio-Linnanvuori

FT, Ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija

”Luontoon ja ympäristöön liittyvät tunteet ovat tärkeitä tunnistaa. Kasvattajan näkökulmasta merkittäviä ovat sekä omat että lasten ja nuorten kokemat tunteet. Yhä useampi opettaja ja muu kasvattaja kaipaa apua lasten ja nuorten kokeman ympäristöahdistuksen kohtaamisessa.”

shape2

Tekla Tierala

FM, aineenopettaja (bi, ge, ke), Elias-koulu

”Minulle on tärkeää, että lapseni ja oppilaani saisivat elää yhtä puhtaassa, kauniissa ja elävässä planeetassa, kuin missä itse olen saanut lapsuuteni elää. On velvollisuutemme tehdä kaikkemme, jotta luonto olisi olemassa vielä tulevillekin sukupolville.”

kukka1_plain1
shape3

Meeri Savolainen

FM, aineenopettaja (ai, ru)

”Hanke tarjoaa tutkittua tietoa ja käytännön menetelmiä aiheeseen, jota lukiossa on toistaiseksi käsitelty vain pintapuolisesti. Suomalaisessa lukiossa luonnonsuojelu, ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat tuttuja aiheita, mutta niihin liittyvää huolta on työstetty harvoin. Hankkeen opetusmateriaalit mahdollistavat oppiaineiden välisen yhteistyön, mikä on tervetullutta nykylukioon.”

Artboard 1

Satu Leinonen

TM, aineenopettaja (ue, ps)

”Luonto on ihmisen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin perusta.”

shape4

Sini Vuolteenaho

Sosiaalipsykologi YTM, opinto-ohjaaja

”On tärkeää, että jokainen meistä oppisi käsittelemään käyttäytymistämme ohjaavia tunteita myös suhteessa luontoon ja tulisimme tietoiseksi esimerkiksi ristiriidoista luontoarvojen ja elintapojemme sekä kulutustottumustemme välillä niin, että voimaantuisimme vaikuttamaan asioihin luontoa kunnioittaen ja luontoarvoja vaalien.”